Akreditif Nedir? Nasıl Yapılır?

Ticaret yaparken tarafların ödeme yapmakta kullandığı farklı yöntemler vardır. Özellikle dış ticaretteki yüksek meblağlı işlemler de bu yöntemler daha fazla öne çıkar. Bunlardan birisi de akreditif olup, şirketler arasında güvenli bir şekilde ticaret yapılması adına önemli bir işlemdir. Bu yazımızda akreditif nedir, nasıl kullanılır, kullanabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerekir sorularına cevap vereceğiz.

Akreditif Nedir?

Dış ticarette ithalatçı ve ihracatçı olmak üzere iki farklı aktör vardır. Bu ikili arasında yapılan ticarette ödemelerin peşin olarak yapılması, ihracatçı adına önemli bir avantaj iken, ithalatçı adına ciddi bir risktir. Ödemenin ticaret sonunda yapılması durumunda ise ithalatçı için bir avantaj söz konusudur. Bundan dolayı buradaki yöntemlerin yerine her iki tarafında güven içinde olacağı bir yöntem kullanılmaktadır.

İthalatçı şirketin talebi doğrultusunda, anlaşmalı banka tarafından ihracatçıya ödeme garantisi verilmesi, akreditif nedir sorusunun cevabıdır. Buradaki işlemde banka garantör rolünü üstlenmekte ve böylece risk paylaştırılmaktadır. Yurtdışında da kullanılan bu işleme Letter of Credit ya da kısa ifade ile L/C denilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için ithalat yapan şirketin bankada bir takım varlıkları olması gerekir. Daha net bir ifade ile bankanın böyle bir riski almasını sağlayacak güveni, ithalatçı firmanın vermesi gerekir. Bu güven için bazen bankada ciddi bir mal varlığının olması yeterli iken, bazen de daha farklı şartların talep edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Akreditif Nasıl Çalışır?

Akreditif nedir sorusunun cevabı yukarıda genel olarak verilmiştir. Öncelikle bu işlemi yapan ya da bu hizmeti veren banka sayısı oldukça fazladır. Gerekli şartlar sağlandığında bankaların neredeyse tamamı söz konusu işlemi yapar.

İşlem için öncelikle ticaret konusunda bir anlaşmaya varılması gerekir. Daha sonra ithalatçı şirket, anlaşmalı bankaya talimat verir ve bu bankada ihracatçının anlaşmalı olduğu bankaya gerekli bilgilendirmeyi yapar. Bu aşamadan sonra ihracatçı şirket malları gönderir. Teslim alınan mallar kontrol edilir ve bankaya talimat verilerek ödeme gerçekleşir. Böylece her iki taraf için de güvenli bir şekilde ticaret gerçekleşmiş olur. Bankalar bu işlem için farklı oranlarda komisyon almaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.