Cari Açık Nedir? Nasıl Kapatılır?

Ekonomi dünyasının yakından bilgi terimlerden birisi olan cari açık, bazı kişilere yabancı bir ifade olabilir. Ekonomik verilerden birisi olan bu ifade, son derece önemlidir. Bundan dolayı bu yazımızda cari açık nedir, nasıl oluşur, kapatılması için atılması gereken adımlar nelerdir sorularının cevaplarını sizler için hazırladık.

Cari Açık Nedir?

Ülkelerin ithalat ve ihracat miktarlarındaki farklılık, ekonomide farklı terimlerle ifade edilir. Eğer bir ülkenin ithalatı, ihracatından fazla ise arada fark, cari açık olarak tanımlanır. Daha farklı bir ifade ile ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarı arasındaki fark olarak da tanımlanabilir.

Ekonomik verilerden birisi olan cari açık son derece önemlidir. Bu açık farklı şekillerde oluşabilir. Fakat bunların en etkilisi ithalat ve ihracat arasındaki farklılıktır.

Cari Açık Neden Önemlidir?

Cari açık, bir ülkenin ne kadar dışa bağımlı olduğunu gösteren önemli bir veridir. Bu veri, ne kadar yüksekse, o ülkenin gelişimi ve büyümesi, kendi kaynakları ile değil, dışarıdan gelen para ile sağlanmış demektir. Bu da bir noktadan sonra ekonominin kırılganlığını arttırır. Cari açık nedir sorusunun cevabı da bundan dolayı önemlidir.

Üretim yapılması, ihracatın artması anlamına gelir. Bir ülkede üretim yoksa dışa bağımlılık vardır. Ekonomik olarak bağımsız olmamanın sonucu, ülkenin farklı sorunlara da sahip olması anlamına gelir. Bundan dolayı cari açığı olan ülkelerin bunu kontrol altında tutması ve alacakları önlemlerle engellemesi gerekir. Aksi durumda olası bir ekonomik ya da siyasi kriz anında, söz konusu ülkenin ekonomisi ciddi şekilde etkilenir.

Cari Açık Nasıl Kapatılır?

Cari açık nedir sorusunun cevabından sonra da bunun nasıl kapatılacağı kısmından bahsedelim. Öncelikle bu açığın basit bir şekilde kapatılması söz konusu değildir. Bunun için orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması gerek. Planlamalardaki temel hedef ihracatın yükselmesi ve ithalatın azaltılmasıdır.

İhracatın artması için ekstra teşvikler verilebilir. Vergi muafiyeti de yine kullanılacak yöntemlerden birisidir. Özel sektörün üretim için cesaretlendirilmesinin yanında, ithalata ek vergiler konulabilir. Böylece ithal malların maliyeti artar ve böylece ithalat azalır. Bu zamanla açığın kapatılması anlamına gelir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.