Güneş Panelleri İle Elektrik Üretimi ve Teşvikleri

Dünya genelinde kullanılan enerjinin kaynağı her geçen gün biraz daha değişmektedir. Yenilebilir enerjinin gelecekte daha fazla pay sahibi olacağını düşünen dünya ülkeleri, bu alanda yeni yatırımlar yapıyor ve projeler geliştiriyor.

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES), yenilebilir enerji kaynaklarından bir tanesidir. Ülkemizde de son dönemde giderek güneş panellerinin sayısı artmaktadır. Hatta devlet tarafından güneş enerjisi teşvikleri verilmekte ve bu sistemlerin kurulması böylece daha da hızlandırılmaktadır.

Neden Güneş Enerjisi?

Üretim ve diğer işlemler için kullanılan enerji türü elektriktir. Ülkemizde elektrik enerjisi santrallerle yapılmaktadır. Söz konusu santrallerin önemli bir kısmı da doğalgaz ile çalışmaktadır. Dolayısıyla da enerjide dışa bağımlılık söz konusudur. Bunu kırmak için devlet tarafından enerji üretimi noktasında bu ve benzer teşvikler verilmektedir.

Güneş enerjisi teşvikleri için bir başka neden ise bu enerji türünün temiz ve doğaya zararsız olmasıdır. Tüm dünyada da yaygınlaşmaya başlaması bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir.

Devlet kurumları tarafından verilen teşviklerin bir kısmı düşük faizli krediler iken bir kısmı ise tamamen hibe kredilerdir. Bu sayede söz konusu sistemleri kurmak için önemli bir destek alınmakta ve böylece yerli enerji üretiminin önü daha da açılmış olmaktadır.

Güneş Enerjisi Teşvikleri Veren Kurumlar

Güneş panelleri ile elektrik üretimi yapmak isteyenlere teşvik veren farklı kurumlar vardır. Bu kurumların istediği şartlar da farklıdır. Fakat genel olarak söz konusu teşviklerin bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin önünü açtığı söylenebilir. Güneş enerjisi teşvikleri veren kurumlar şunlardır:

 • KOSGEB
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • TurSEFF
 • Türkiye Kalkınma Bankası
 • Avrupa Yatırım Bankası

KOSGEB Enerji Verimliliği Desteklemesi

KOSGEB, ülkemizdeki üretimi teşvik etmek adına hemen her alanda hibe krediler vermektedir. Fakat bunun için üretim ya da istihdam oluşturma şartlarını aramaktadır. Bu hibe kredileri almak için bir takım şartların sağlanması zorunluluğu vardır. Güneş panelleri ile elektrik üretimi yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar, bu kredilerin boşa gitmemesi adınadır.

KOSGEB, güneş enerjisi ile ilgili iki alanda hibe desteği vermektedir. Bunlardan bir tanesi Detaylı ve ön etüt hizmetleri iken diğeri ise VAP (Verimliliği arttırıcı proje destekleri) alanındadır. Bu desteklerin süresi 3 yıldır.

Bu teşviklerin alınabilmesi için gerekli olan projelerin hazırlanması ve KOSGEB içerisindeki kurullardan onay alınması gerekiyor. Güneş enerjisi teşvikleri onay aldıktan sonra verilmekte ve bölgelere göre farklı oranlar uygulanmaktadır. 1. ve 2. Bölgelerdeki hibe oranı %50 iken 3. ve 4. bölgelerde ise %60’tır. KOSGEB tarafından verilen hibe desteğin miktarı 30 bin TL iken bunun dışında farklı miktarlarda düşük faizli krediler de verilmektedir. KOSGEB tarafından verilen destek miktarları şu şekildedir:

Ön Etüt Çalışmalarında;

 • 200-500 TEP için 1.500 TL,
 • 501 ve üzerindeki TEP için 2.000 TL.

Detaylı Etüt Çalışmalarında;

 • 200-500 TEP için 15.000 TL,
 • 501 ve üzerindeki TEP için 20.000 TL.

VAP için;

 • 200-500 TEP için 3.000 TL,
 • 501 ve üzerindeki TEP için 5.000 TL.

Enerji Yöneticisi Desteği;

 • 200 ve üzerindeki TEP için 3.000 TL

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın temel amacı, enerji verimliliğini arttırma çalışmalarının önündeki finansal engelleri kaldırmaktır. Bundan dolayı vakıf güneş enerjisi teşvikleri noktasında da çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında yatırımcılara faizsiz kredi destekleri verilmektedir.

TTGV tarafından verilen teşviklerin süresi 1,5 yıldır. Verilen teşvik miktarı ise yapılan projenin bütçesinin en fazla %50’si kadardır. Verilecek olan paranın üst sınırı 1,5 milyon Amerikan doları iken alt sınırı ise 100 bin Amerikan dolarıdır.

TTGV tarafından verilen güneş enerjisi teşvikleri hakkındaki diğer bilgiler şu şekildedir:

 • Verilen faizsiz kredilerin geri ödeme süresi toplamda 4 yıldır ve bu sürenin ilk yılı geri ödemesizdir. Yani krediler 36 taksitte ödenmektedir.
 • TTGV, verilen faizsiz kredinin %6’sını talep etmektedir. Böylece vakıf diğer projeler için gerekli olan finansman konusunu buradan da desteklemektedir.

TTGV tarafından verilen desteklerle kurulacak olan güneş panelleri özel arazilere ya da devlet arazilerine kurulabilmektedir.

TurSEFF Destekleri (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finans Programı)

TurSEFF de bu alanda teşvikler vermektedir. İstenilen şartlar ise teşvik isteyen kişilerin mali olarak buna uygun olması, gerekli olan diğer şartların sağlanması ve bankaların krediye onay vermesi olarak sıralanabilir.

Türkiye Kalkınma Bankası

Özel sektörün gerçekleştirdiği projelere teşvikler veren Türkiye Kalkınma Bankası, böylece ülkemizin enerji bağımsızlığını da desteklemiş olmaktadır. Güneş enerjisi teşvikleri için verilen kredinin miktarı 50 milyon dolara kadar çıkabilir. Bu kredi yapılacak olan yatırımın en fazla %75’i kadar olabilirken projeden en az %15 oranında öz kaynak şartı da bulunmaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası

Yapılacak olan projenin maliyetinin %50’si kadar kredi Avrupa Yatırım Bankası tarafından verilirken kredi miktarı en fazla 25 milyon Euro olabilmektedir. Kredinin faizleri son derece uygun iken vadesi 5 yıldır. 5 yıllık vadenin ilk yılı geri ödeme yoktur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.