Kambiyo Senedi Nedir Özellikleri

Ticarette kullanılan farklı araçlar vardır. Söz konusu araçlardan birisi de kambiyo senetleri olup, ticaret ile uğraşanlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yazımızda kambiyo senedi nedir, özellikleri nelerdir, hangi çeşitleri vardır gibi farklı soruların cevaplarını vereceğiz.

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo, yabancı kökenli bir kelime olup, Türkçesi değiştirme veya bozdurma anlamına gelir. Dilimize İtalyancadan geçen bu kelimenin ticaretteki anlamı ise ticari senet anlamında kullanılır. Alacak verecek ve ödeme ilişkisi oluşturan belgeler, genel olarak bu isimle adlandırılır.

Kambiyo senedi, alacak hakkı veren bir evrak olup, ticarette yoğun olarak kullanılır. Kendi içinde söz konusu senetlerin farklı türleri vardır. Türk Ticaret Kanunu’na göre bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Bono
  • Poliçe
  • Çek

Kambiyo Senedi Özellikleri Nelerdir?

Bunların haricinde söz konusu evrakların bir takım farklı özellikleri de vardır. Kambiyo senedi nedir sorusundan sonra özellikleri konusu fazlaca merak edilir. Bahse konu özelliklerden öne çıkanlar ise şunlardır:

  • Sahibine alacak hakkı verir.
  • Alacak borç ilişkisini resmi olarak kurar ve bağlayıcılığı vardır.
  • Senedin ödenmesi için ibraz edilmesi zorunludur. Eğer senet kaybedilir ya da farklı bir nedenden dolayı ibraz edilmezse ödeme yapılmaz.
  • Senedi imzalayan kişiler, ödemeden sorumludur.
  • Kambiyo senetlerinin uluslararası niteliği de vardır.

Kambiyo Senedi Çeşitleri

Kambiyo senedinin yukarıda da bahsedildiği gibi farklı çeşitleri vardır. Bunlara ilişkin kısa açıklamalar şu şekildedir:

Çek

İlgili kanunlara göre düzenlenen ve bankaya hitaben yazılan bir senet türüdür. Kendi içinde farklı çeşitleri vardır. Ticarette çok fazla kullanılır ve bazen karşılıksız çıkmasıyla haber olur.

Bono

Alacak verecek ilişkisini düzenleyen evraklardan birisidir. Kambiyo senedi nedir sorusunun cevabına benzer bir tanımı vardır. Fakat buradaki en önemli detay bononun borçlu tarafından düzenlenmesidir. Buna bağlı olarak x tarihte x tutarını ödeyeceğim veya benzer ifadeleri içerir.

Poliçe

Üç farklı taraf arasındaki ilişkiyi düzenleyen kambiyo senedidir. Buradaki taraflardan birisi taraflardan birisine borçlu iken diğerinden alacaklıdır. Bu durum kullanılarak senet düzenlenir. Buna örnek olarak sigorta anlaşmaları/poliçeleri gösterilebilir.

Kambiyo senetleri ile ilgili genel bu şekildedir. Fakat bu konuların çok daha ayrıntılı olduğu unutulmamalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.