Konkordato Nedir? Neden Talep Edilir?

Ekonomide yaşanan dalgalanmaların sonucunda firmaların mali yapılarında ciddi bozulmaya görülmeye başladı. Bu bozulmaları bazı firmalar, aldıkları önlemlerle atlatırken, bazıları içinse aynı şeyi söylemek maalesef mümkün olmadı. Böyle olan firmalar ise konkordato ilan etti. İlk defa bu terimi duyanlar, konkordato nedir sorusunu ve neden ilan edildiğini merak etti. Bu yazımızda, burada belirtilen soruların cevaplarını bulabilir.

Konkordato Nedir?

Bilindiği gibi şirket ve firmalar, işlevlerini yerine getirirken farklı firma ve şirketlerle mali ilişkiler kurarlar. Bu ilişkiler neticesinde ise bazen borçlu, bazen de alacaklı duruma geçerler. Son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle firmaların genel olarak borçlu duruma geçtiği bilinen bir gerçektir. Bu borçları ödeyemeyen firmalar, eskiden iflas ilan eder ve borçları, firmanın sahip olduğu malların satımı ile ödenirdi. Konkordato nedir sorusu, iflasın bir adım öncesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu ifade, firmaların ve şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırması olarak tanımlanabilir.

Konkordato Neden Talep Edilir?

Yukarıda da belirtildiği gibi burada temel husus, borçların ödenememesidir. Konkordatoda borçlular, bunların yeniden yapılandırılmasını ve böylece iflastan kurtulmayı amaçlar. Yapılan talep sonrasında alacaklılar ile borçluların görüşmesi, çok sık yaşanan durumlardandır. Borçlular genellikle borçlarının yarısını veya daha azını ödemeyi teklif eder. Alacaklılar için bu durum dezavantajlı olsa da iflas durumunda bu imkanı bulma olasılıklarının bile olmaması, konkordatonun cazip olmasını sağlar. Bundan dolay alacaklılar için de bu durumun nispeten avantajlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Konkordato nedir sorusunun cevapları arasında, borçluların mali durumlarını düzeltmek ifadesi de önemli bir yer tutar. Söz konusu durum, insanların işlerini kaybetmemesi ve ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bu tür avantajlar için konkordato için ilgili mevzuat hazırlanmıştır. Fakat yakın zamanda bu konuyla ilgili farklı düzenlemeler yapılacağı, ilgili birimler tarafından açıklanmıştır.

Konkordatonun farklı bölümleri ve türleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Adi Konkordato
  • İflastan Sonra Konkordato
  • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
  • Uzlaşma Yoluyla Borçların Yeniden Yapılandırılması (Sermaye şirketleri ve kooperatifler)

Genel hatları ile konkordato bu şekildedir ve önümüzdeki dönemde bu kavram, şirketlerin kurtarıcısı olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.