KOSGEB Genel Destek Programı

KOSGEB tarafından uygulanan farklı programlar bulunmakta ve bunlar ile farklı kesimler desteklenmektedir. KOSGEB genel destek programı, bunlar arasındaki en kapsamlı olanıdır. Bu programın amacı, içerisinde yer alan desteklemeler ve diğer detaylar için yazımızı okumaya devam ediniz.

KOSGEB Genel Destek Programı ve Amacı

KOSGEB sistemine kayıtlı olan işletmelerin yararlanacağı farklı destekler söz konusudur. Bunların sayısı 15 civarındadır ve yapılan yenilemelerle ile değişmektedir. Bu desteklerin temel amacı KOBİ’lerin gelişimlerini ve buna bağlı olarak da üretimlerini arttırmaktır. Bu genel amacın gerçekleştirilmesi için farklı şekillerde destekler verilmektedir.

Program Kapsamında Verilen Destekler

Aşağıda bu program kapsamında verilen bazı desteklemeler ve bunlara ait bir takım açıklamalar bulunmaktadır.

Yurt İçi Fuar Desteği: KOSGEB listesinde bulunan fuarlara katılarak tanıtım yapmak isteyen KOBİ’ler için verilen bir destektir. Listeden bulunan fuarların niteliğine bağlı olarak kiralanan alanın metre karesine 80 ile 120 TL arasında destek verilmektedir. Bunun haricinde yapılan diğer harcamalara da 30.000 TL’ye kadar destek veriliyor.

Yurtdışı İş Gezisi: TURSAB üyesi kuruluşların düzenlemiş olduğu yurtdışı gezilerine gidecek olanlara verilen bir destektir ve bu desteğin üst limiti 20.000 TL’dir. KOSGEB genel destek programı içerisinde yer alan önemli bir seçenektir.

Tanıtım Desteği: Marka Tescil Belgesi olan işletmelerin başvuru yapabildiği bu destek ile yurtiçi ve yurtdışı pazarları için tanıtım yapılabilmektedir. Katalog ve benzer dokümanlar da destek kapsamında olup desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

Eşleştirme Desteği: Eşleştirme Merkezleri tarafından verilen sergi alanı, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri için verilen bir destektir. Üst limiti 30.000 TL’dir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Lisans ve ön lisans mezunu personel alımı yapacak olan işletmeler için verilen bir destek olup son 4 ay, aynı işletmede çalışmamış olan personeller için geçerlidir. Ayrıca en fazla iki personel için bu destek verilmektedir ve desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

Bunların haricindeki KOSGEB genel destek programı destekleri ve üst limitleri ise şu şekildedir:

  • Eğitim desteği: 10.000 TL
  • Enerji verimliliği desteği: 50.000 TL
  • Tasarım desteği: 15.000 TL
  • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: 20.000 TL
  • Belgelendirme Desteği: 10.000 TL
  • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği: 20.000 TL
  • Bağımsız Denetim Desteği: 10.000 TL
  • Lojistik Desteği: 20.000 TL

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.