Maliye PolitikasıÜlkelerin , geleceklerinin nasıl olacağını direkt olarak etkilemektedir. Çünkü elde edilecek olan gelirler ve bunların harcanacağı bölümler, ülkelerin en önemli konularından birisidir. Buna bağlı olarak, bölümünde çok sayıda uzman bürokrat ve personel olması gerekmektedir. Bu yazımızda politikasının hangi bölümlerden oluştuğunu ve nasıl olması gerektiğine dair bazı ayrıntıları bulacaksınız.

Maliye Politikası ve İlgili Bölümler

Maliyenin son derece kapsamlı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Altında çok sayıda farklı bölüm bulunmasına karşın, maliyeyi genel manada dört ana sınıfa ayırmak yanlış olmayacaktır. Bu bölümler şu şekildedir:

  • Vergi politikası
  • Harcamalar politikası
  • Borçlanma politikası
  • Diğer Politikalar

Vergi Politikası

Bir ülkede toplanan vergileri ilgilendiren bölümdür. Vergilerin, ülkenin genel durumuna bağlı olarak arttırılması ya da azaltılması direkt olarak bu bölümle ilgilidir. Söz konusu vergi değişiminin yapılabilmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Fakat genel olarak vergilerin oranlarının ve kapsamlarının değiştirilmesi, bu işlem için kullanılmaktadır.

Maliye politikası içinde çok önemli bir yere sahip olan vergilerin arttırılması durumunda, piyasada daha az para kalacaktır. Bu da piyasanın yavaşlaması ve soğuması anlamına gelmektedir. Vergilerin düşürülmesi ise tam tersi etkiye sahiptir. Yani vergiler azaldığında, piyasada daha fazla para kalacak ve bu da piyasanın canlanması anlamına gelecektir. Dolayısıyla da vergi politikası, ülkenin genel durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Harcamalar Politikası

Harcamalar politikası, vergi politikasının tam tersi şeklinde çalışır. Esasında bu alanlar arasında benzerlik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Devlet tarafından toplanan vergiler ve elde edilen diğer gelirler, harcamalar politikasına göre harcanır. Bu politikaya göre yapılan harcamalar ne kadar fazla olursa, piyasada o kadar para olacak ve bu da talebin artmasına, dolayısıyla da üretimin artmasına neden olacaktır. Tersinde ise talep azaltılmaktadır. Maliye politikası için bu bölüm büyük öneme sahiptir.

Borçlanma Politikası

Piyasanın durumuna göre bazen borçlanma bazen ise borçların ödenmesini ilgilendiren politikadır. Piyasadaki canlılık ve hareketlilik için bu politikanın doğru kullanılması çok önemlidir.

Bunların haricinde de farklı bölümler bulunmaktadır ve bunların tamamı maliye politikasını oluşturmaktadır.Bir önceki yazımız olan Ziraat Bireysel Emeklilik başlıklı makalemizde bes, bireysel emeklilik ve ziraat bes hakkında bilgiler verilmektedir.