Misyon ve Vizyon Nedir ?

Firmaların kuruluş amaçlarının müşterilere anlatılması amacıyla oluşturulan Misyon ve Vizyon terimleri her zaman birbiriyle karıştırılan iki terimdir. Misyon ve Vizyon terimleri şirket hakkında bilgi veren kısa paragraflardan oluşan açıklama cümleleridir. Bir firmanın var oluş amacı, hangi amaçların şirketi geleceğe taşıyacağı, şirketin hangi amaçlara hizmet ettiği, ileriye dönük stratejileri Misyon ve Vizyon bildirgelerinde açıklanır. Birçok firma bu iki başlığı birbiriyle karıştırarak genellikle aynı stratejileri iki kavramada yazar. Ancak bu iki tanımlama birbirinden farklı anlamlar içermektedir. Profesyonel bir firma için Vizyon ve Misyon firmanın hakkında bilgi veren olmazsa olmaz kavramlardır. Genel mana da tanımlanan Vizyon ve Misyon bildirgeleri firmanın tam olarak olduğu yeri ve olmak istediği noktayı müşteriye anlatacağından kısa ve öz cümlelerle en doğru tanımlamaları içermelidir.

VİZYON NEDİR?

Vizyon bir firmanın, bir kuruluşun ya da bir bireyin geleceğini resmeden bildirge olarak tanımlanabilir. Genelde firmalar 5 yıllık ve 10 yıllık sürelerdeki vizyonlarını tanımlayarak, firmanın o süreçte nerede olmayı hedeflediğini, geleceğe dair gelişiminin adımlarını kısaca bu bildirgede açıklarlar. Firma, nereye varmak istiyoruz, gelecekte hangi statüde ve konumda olacağız, amaçlarımız nelerdir gibi sorunların cevaplarını vizyon bildirgesinde açıklar. Profesyonel bir firmanın vizyon bildirimi sorumluluk sahibi, akılcı ve yenilikçi yaklaşımlarla sektörün lideri olmayı hedefliyoruz şeklinde olabilir.

MİSYON NEDİR?

Misyon bir firmanın kuruluş anında neden var olduğunu ve kuruluşunun sebeplerini açıklayan, ne iş yaparız ve kimlere hitap ederiz gibi sorunların cevaplarını veren bir bildirgedir. Firmanın mevcut politikaları da misyon bildirgesinde açıklanabilir. Bir firma misyon bildirgesi, herkesin kaliteli bir hizmet alabilmesi için varız, kaliteli bir hizmetin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz, tüm tedarikçilerimiz ve personellerimizle bunun için çalışıyoruz, ekonomik fiyatlarımızla uygun hizmeti müşterimize ulaştırmak istiyoruz, gibi bildirgeler olabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.